Zahteven teren

Na lokaciji bodočega vrtca smo naleteli na trd oreh zahtevnega vkopa, nehvaležnega terena in nizkih temperatur. Z gradbenim predznanjem smo bili kos tudi takšnim razmeram.