V lanskem letu smo se v Sloveniji največ greli z lesnimi energenti

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije smo v Sloveniji v letu 2012 največ energije porabili za ogrevanje prostorov in to kar 62%, se je pa celotna poraba energije, v primerjavi s s predpreteklim letom, zmanjšala za nekaj odstotkov. Med porabljenimi energenti so prevladovala lesna goriva (in to kar 40%), sledijo elektrika, kurilno olje, zemeljski plin, daljinska toplota in drugo.

Kaže, da Slovenci sploh vse manj koristimo kurilno olje (predvsem se z njim vse manj ogrevamo), zmanjšuje se tudi poraba naftnega plina in daljinske toplote. Pričakovano pa za pridobivanje energije vse več uporabljamo toplotne črpalke (uporaba le-teh se je povišala za 27%) in sončne kolektorje, kljub temu pa skupni delež obeh v celotnem energetskem krogu žal znaša samo slaba dva ostotka.