nad DRAGONJO

V Novi Vasi se postavlja zahteven objekt s šebolj zahtevnim dostopom in zelo zahtevnimi sosedi!