AME-LOT, Pariz

Inovativen projekt iz biroja francoskega arhitekta Stephane-a Malka ima predvsem ekološki povod oz. izhodišče. Avtorji zavračajo trend hiperprodukcije novih “ekoloških” materialov, ki rezultira v še večji svetovni produkciji in onesnaženju ter črpajo iz ponovne uporabe polizdelkov, embalaž, ki so nam že na voljo. Eksperimentiranje z različnimi opcijami ponovne uporabe je rezultiralo v projektu za študentski dom v Parizu. Material, ki so ga uporabili za fasado obstoječe stavbne lupine v uličnem nizu, so lesene palete, ki s svojo modularnostjo omogočajo različne geometrijske vzorce. Za izvedbo te domiselne forme ni potrebno ponovno obdelovati palet. Ponovna poraba (recikliranje) tako ne proizvaja dodatnega onesnaženja. Pravi okoljevarstveni pristop, tako Malka, torej ne temelji na uničenju, temveč na nizanju intervencij na obstoječo stavbno dediščino.