03. 2013 – ek 004 v Kopru

Nad Koprom se bo sončila in na burji sušila po naročnikovih željah predelana pritlična hiša ek004. Natančnost pri izdelavi in usklajenost naših monterjev je omogočila ‘zaprtje’ objekta v zgolj poldrugem dnevu!