1 WWW SAVA KIOSK 1 1 WWW SAVA KIOSK 3 1 WWW SAVA KIOSK 2

Ice Cream

Odstranljiv objekt za gostinsko namembnost v polnem teku.