1 WWW MLAKA 2 WWW MLAKA 3 WWW MLAKA 4 WWW MLAKA

hiša na Mlaki

Eden zahtevnejših terenov s škarpo dolgo 28m in visoko 4,5m nad pritličjem. V precejšnjo klančino smo vstavili skrbno načrtovano hišo z zanimivimi konstrukcijskimi detaili. Iz pobočne parcele smo ustvarili prek 400m2 ravnih sprostitvenih površin.