1 EK017 WWW 2 EK017 WWW 3 EK017 WWW 4 EK017 WWW

Paviljon ek 018

Pavilion kot dodatek k hiši, soba za goste, pisarna, sauna ipd. Postavitev in odstranitev praktično v nekaj minutah.